برنامه ازمون‌های پیشروی مقطع دوازدهم معارف اسلامی

برنامه آزمون‌های نظام دوازدهم معارف (19 اردیبهشت تا کنکور 99)

برنامه ازمون‌های پیشروی مقطع دوازدهم معارف اسلامی

برنامه آزمون‌های دوازدهم معارف

 (19 اردیبهشت تا کنکور 99)

کنکوری های معارف سلام!

برنامه آزمون های دوازدهم معارف (از 19 اردیبهشت تا کنکور 99) و منطق خلاصه آن ها در جدول زیر می آید.

فایل برنامه هر آزمون به تدریج در زیر این مطلب قرار می گیرد.

این برنامه شامل آزمون های اصلی و آزمون های فوق العاده است.تاریخ آزمون

منطق برنامه و ویژگی آزمون

توضیحات و فایل ضمیمه

19اردیبهشت

شامل مباحث مشترک نظام جدید (مقطع دوازدهم) و نظام قدیم در کنکور سراسری است.

روز آزمون دفترچه انسانی‌ها را پاسخ دهید.

26اردیبهشت

جمع بندی نیم سال دوم دوازدهم است.(دفترچه مشترک: از ابتدای نیم سال دوم دوازدهمتا قبل از 20 درصد پایانی کتاب
دفترچه غیرمشترک: 20درصد پایانی کتاب دوازدهم)

فایل جدید ضمیمه شده است با کمی تغییر

2 خرداد

جمع بندی دهم و یازدهم است.

فایل ضمیمه شده است

9 خرداد

جمع بندی کل دوازدهم است. (دفترچه مشترک: از ابتدای کتاب دوازدهم تا قبل از 20 درصد پایانی کتاب -
دفترچه غیرمشترک: 20درصد پایانی کتاب دوازدهم)

فایل ضمیمه شده است

23 خرداد

جمع بندی درس های دینی، فارسی، دروس اختصاصی (دهم، یازدهم و دوازدهم) مطابق برنامه امتحانات نهایی است.

فایل ضمیمه شده است

6 تیر

جمع بندی درس های عربی، زبان انگلیسی، دروس اختصاصی (دهم، یازدهم و دوازدهم)مطابق برنامه امتحانات نهایی است.                                 

این آزمون مشابه آزمون انسانی ها است آزمون گروه انسانی را پاسخ دهید

13 و 20 و 27 تیر

آزمون های مطابق با کنکور

آزمون 19 اردیبهشت که مشابه دانش‌آموزان انسانی است:
برنامه آزمون 26 اردیبهشت دوازدهم معارف
برنامه 2 خرداد پیشروی مشترک با انسانی فقط درس تاریختان تغییر می‌کند

برنامه 9 خرداد
در آزمون 6 تیر درس‌هایتان مشابه آزمون انسانی ها است و دفترچه گروه انسانی را پاسخ دهید3/30/2023 5:49:10 AM