بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک درس پایه

ریاضی دوازدهم جزو دروس پایه می‌باشد که 5 تست از این درس در کنکور می‌آید و ضریب آن 5 است

بررسی تحلیلی تستهای کنکور سراسری رشته مکانیک  درس پایه

تست رياضي موضوع:حد و پيوستگي

فایل های ضمیمه

2/3/2023 5:35:54 PM