فیلم جشن نخبگان 98 :تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 98

فیلم جشن نخبگان 98 ، فیلم تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 98 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم جشن نخبگان 98 :تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 98

فیلم جشن نخبگان 98 ، فیلم تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 98 را در ادامه مشاهده کنید...

فایل های ضمیمه

جشن نخبگان کنکور 98 در سالن همایش های برج میلاد ( 3 دقیقه)
تجلیل از رتبه های زیر 10 "تجربی" کانون در کنکور 98 (3 دقیقه)
تجلیل از رتبه های "برتر استثنایی" کانون در کنکور 98 (3 دقیقه)
تجلیل از رتبه های زیر 10 "ریاضی" کانون در کنکور 98 (3 دقیقه)
تجلیل از رتبه های زیر 10 "هنر" کانون در کنکور 98 (2 دقیقه)
تجلیل از رتبه های زیر 10 "زبان" کانون در کنکور 98 (2 دقیقه)
تجلیل از رتبه های زیر 10 "انسانی" کانون در کنکور 98 (3 دقیقه)
3/26/2023 12:49:15 AM