برنامه امتحانات نهایی شهریور 98 + پاسخ

برنامه امتحانات نهایی شهریور 98 را در ادامه مشاهده کنید....

برنامه امتحانات نهایی شهریور 98 + پاسخ

برنامه امتحانات نهایی شهریور 98 را در ادامه مشاهده کنید....برای دانلود پاسخ امتحان نهایی شهریور 98 و همچنین سوالات امتحان نهایی دوره های گذشته برروی نام درس کلیک کنید


لینک قرمز پاسخ امتحان نهایی شهریور 98 و لینک های آبی نمونه سوالات دوره های گذشته است . 

پاسخ سوالات بعد از برگزاری امتحان نهایی در این قسمت قرار خواهد گرفت. 

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

شنبه

1398/6/2

تعلیمات دینی (3)

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی (3)

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی (3)

(دینی،اخلاق وقرآن)

دو شنبه

1398/6/4

ریاضیات گسسته

ریاضی (3)

فلسفه (2)

چهارشنبه

1398/6/6

شیمی (3)


شیمی (3)


عربی (3)

 (زبان تخصصی رشته )

پنج شنبه 

1398/6/7

فارسی (3)

فارسی (3)

فارسی (3)

شنبه

1398/6/9

حسابان (2)

زيست شناسي (3)

تاریخ (3)

یکشنبه

1398/6/10

سلامت وبهداشت

سلامت وبهداشت

سلامت وبهداشت

سه شنبه

1398/6/12

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

چهار شنبه

1398/6/13

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی (3)

شنبه

1398/6/16

فیزیک (3)

فیزیک (3)

ریاضی و آمار (3)

یک شنبه

1398/6/17

عربی ، زبان قرآن (3)

عربی ، زبان قرآن (3)

جغرافیا (3)

شنبه

1398/6/23

هندسه (3)

---

علوم و فنون ادبی (3)