بودجه‌بندی درس‌های فنی رشته «صنایع غذایی» در کنکور 98 هنرستان

بودجه بندی درس‌های فنی رشته «صنایع غذایی» در کنکور 98 هنرستان (کنکور کاردانی فنی)

بودجه‌بندی درس‌های فنی رشته «صنایع غذایی» در کنکور 98 هنرستان

بودجه بندی درس‌های فنی رشته «صنایع غذایی» در کنکور 98 هنرستان (کنکور کاردانی فنی) و تعداد سوال‌های مشابه در هر درس در آزمون‌های دوازدهم هنرستان

برای مشاهده جزییات بیش‌تر، فایل ضمیمه را دانلود کنید.کلید‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان را در لینک زیر دانلود کنید:

کلیدها، تحلیل‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان


4/2/2023 9:42:13 AM