دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد کنکور 98

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کنکور 98 را در ادامه دانلود کنید...

دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد کنکور 98

1-کليه داوطلبان آزمون سراسري سال 98 که براساس کارنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند مي توانند درصورت تمايل نسبت به انتخاب حداکثر يکصد رشته محل در دانشگاه آزاد اسلامي اقدام نمايند 

2-داوطلبان جهت انتخاب رشته لازم است با استفاده از کد دسترسي انتخاب رشته مندرج در ذيل کارنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و کدملي به سامانه وارد شده و سپس نسبت به پرداخت هزينه انتخاب رشته اقدام نمايند. 

3-داوطلباني که علاوه بر گروه آزمايشي اصلي در گروه هاي هنر و يا زبانهاي خارجي شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند مي توانند درصورت تمايل رشته و محل هاي اين دو گروه را در ميان انتخاب هاي يکصدگانه خود منظور نمايند 

4-ويرايش رشته و محل هاي انتخابي تا پايان مهلت انتخاب رشته امکان پذير بوده و داوطلبان نيازي به پرداخت هزينه مجدد به منظور ويرايش رشته و محل هاي انتخابي خود نيستند. 

5-پذیرش رشته پزشکی واحد زاهدان تنها از میان داوطلبان بومی استانهای سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی و هرمزگان می باشد. 

6-به داوطلبان اکيدا توصيه مي شود قبل از انتخاب رشته دفترچه راهنماي مربوطه را از سامانه دريافت و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 


سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 دانشگاه آزاد


دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد در کنکور 98 را در ادامه دانلود کنید...

2/4/2023 3:50:18 AM