سوالات خود را از رها مرسلی و مهران منتظر بپرسید

مهران منتظر و رها مرسلی در سال گذشته جزو دانش‌آموزان برتری بودند که در سایت کانون فعال بوده و به سؤالات مشاوره‌ای و درسی دانش‌آموزان پاسخ می‌دادند.

سوالات خود را از رها مرسلی و مهران منتظر بپرسید

مهران منتظر و رها مرسلی در سال گذشته جزو دانش‌آموزان برتری بودند که در سایت کانون فعال بوده و به سؤالات مشاوره‌ای و درسی دانش‌آموزان پاسخ می‌دادند.

مهران منتظر از تفت با تراز 8200 در رشته‌ی ریاضی و رها مرسلی از تبریز با تراز 7500 در رشته‌ی تجربی بعد از کنکور هم ارتباط خود را با سایت کانون حفظ کرده و هم اینک در صفحه‌ی شخصی خود به سؤالات دانش‌آموزانی که سال یا سال‌های آینده کنکور دارند، پاسخ می‌دهند. حس نوع‌دوستی و کمک کردن این دانش‌آموزان برتر شایسته‌ی تحسین است.

شما هم می‌توانید سؤالات خود را در صفحه‌ی شخصی آن‌ها بپرسید و منتظر پاسخ خود از سوی آن‌ها باشید.

مهران منتظر از تفت با تراز 8200 در رشته‌ی ریاضی

صفحه‌ی شخصی مهران منتظر در سایت کانون (دانش‌آموزان ریاضی)

رها مرسلی از تبریز با تراز 7500 در رشته‌ی تجربی

صفحه‌ی شخصی رها مرسلی در سایت کانون (دانش‌آموزان تجربی)6/5/2023 11:17:39 AM
Menu