مهران منتظر

مهران منتظر

مهران منتظر
از تفت

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 5
رتبه زبان در منطقه : 53
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 8249
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : امير واقفى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
9
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7953
میانگین تراز آزمون عادی :8249
میانگین تراز نیمسال اول :8331
میانگین تراز نیمسال دوم :8202

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور