نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون 20 اردیبهشت 98 یازدهم حسابداری

دشوارترین و آسان‌ترین سوالات آزمون 20 اردیبهشت گروه یازدهم حسابداری کدام سوالات بوده‌اند؟

نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون 20 اردیبهشت 98 یازدهم حسابداری


  • دشوارترین و آسان‌ترین سوالات آزمون 20 اردیبهشت گروه یازدهم حسابداری کدام سوالات بوده‌اند؟

  • در جدول زیر می‌توانید دشوارترین سوال، یعنی سوالی که تعداد کمتری از دانش‌آموزان موفق شده‌اند به آن پاسخ صحیح دهند و همچنین آسان‌ترین سوالی که تعداد بیشتری از دانش‌آموزان توانستند به آن‌ها پاسخ صحیح دهند را مشاهده نمایید.


  • طبق جدول زیر،درصد میانگین حسابداری اموال و انبار، بیشتر می باشد.

  • ستون بیشترین درصد نیز  نشان دهنده حداکثردرصد پاسخ گویی در هر درس می باشد.

  • بیشترین درصدهای حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری اموال و انبار به ترتیب مربوط به ترازهای 9000 و 7898 می باشد.


2/3/2023 5:10:13 PM