نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون 13 اردیبهشت 98

دشوارترین و آسان‌ترین سوالات آزمون 13 اردیبهشت گروه یازدهم حسابداری کدام سوالات بوده‌اند؟

نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون 13 اردیبهشت 98


  • دشوارترین و آسان‌ترین سوالات آزمون 13 اردیبهشت گروه یازدهم حسابداری کدام سوالات بوده‌اند؟

  • در جدول زیر می‌توانید دشوارترین سوال، یعنی سوالی که تعداد کمتری از دانش‌آموزان موفق شده‌اند به آن پاسخ صحیح دهند و همچنین آسان‌ترین سوالی که تعداد بیشتری از دانش‌آموزان توانستند به آن‌ها پاسخ صحیح دهند را مشاهده نمایید.طبق جدول زیر،درصد میانگین حسابداری اموال و انبار، بیشتر می باشد.

  • ستون بیشترین درصد نیز  نشان دهنده حداکثردرصد پاسخ گویی در هر درس می باشد.

  • بیشترین درصدهای حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری اموال و انبار به ترتیب مربوط به ترازهای 8178 و 7498 می باشد.


2/3/2023 5:28:08 PM