راهکارهایی جهت افزایش خلاقیت در کودکان-قسمت اول

راهکارهایی جهت افزایش خلاقیت در کودکان- خلاقیت در کودک-افزایش خلاقیت

راهکارهایی جهت افزایش خلاقیت در کودکان-قسمت اول
بسیاری از افراد باورشان این است که خلاقیت یک توانمندی درونی است و کودکان خودشان این خلاقیت را در درونشان دارند اما خلاقیت هم مثل هوش و استعداد است که همه به یک اندازه از آن

بهره‌مند نیستند.

اما باید بدانیم که خلاقیت یک مهارت است و مثل تمام مهارتهای دیگر قابل یادگیری است و می توانیم با سعی و تلاش و ممارست آن را کسب کنیم.

وقتی به کودکانی که دارای خلاقیت زیادی هستند نگاه می کنیم می بینیم که این کودکان یکی از مهمترین ویژگی هاشون این است که منعطف تر و سازگارتر هستند با محیط واطراف شان و توانایی

حل مسئله بهتری دارند چون برای مشکلات شان و مسائلی که برایشان پیش می آید دنبال راه حل می گردند. حتی در مورد استفاده از تکنولوژی هم این کودکان سرآمد تر هستند.

کودکان خلاق چون توانمندتر هستند اعتماد به نفس بیشتری دارند و همین نکته کمک می کند که سازگارتر و شادتر باشند البته خیلی مهم است که من به عنوان پدر یا مادر چطور زمینه افزایش خلاقیت را

فراهم کنم.

اگر به معنای تحت الفظی خلاقیت نگاه کنیم خلاقیت یعنی آفریدن یا خلق کردن. البته این معنا را مرحوم دهخدا بیان کرده است اما در فرهنگ عمید تعریف خلاقیت به بسیار آفرینندهمعنا شده است.


حالا برای داشتن کودکان خلاق من و شما به عنوان پدر و مادر باید چه کارهایی انجام دهیم:

در اختیار گذاشتن زمان کافی


مهمترین گزینه زمان است. ما برای اینکه کودک خلاق داشته باشیم باید زمان زیادی برایش بگذاریم، وارد دنیای کودکی فرزندمان شویم با او بازی کنیم.

چون بازی کردن یکی از قدیمی ترین و بهترین روشهای افزایش خلاقیت است. بازی هایی مثل نقاشی کردن و ساخت کاردستی و بازی های چالشی و فکری هم می تواند در این زمینه خیلی کمک کند.

وقتی ما با کودک بازی می کنیم کودک مان شجاعت بیشتری پیدا می کند تا خارج از مرزها و محدودیت ها حرکت کنند. ما حتی می توانیم در تراس خانه با کودک خود گل بازی کنیم و بعد از پایان بازی

با کمک کودک آن را تمیز کنیم.

و نکته بعدی اجازه بدهیم که در بازی هایی که انجام می دهد ما هم جزو بازیکنانش باشیم ولی فرزندمان قانون بازی را تعیین کند و ما هم مثل یک بازیکن حرفه ای تمام قد در اختیارش باشیم و در

ادامه می توانیم از فرزندمان بپرسیم چطور می توانیم این بازی را بهتر انجام دهیم و منتظر بیان نظراتش باشیم. هر چقدر این بازی ها بدون ساختارتر و تخیلی تر باشد بهتر است و ما با تقویت حس 

تخیل فرزندمان می توانیم به بازی هایش شاخ و برگ دهیم


5/31/2023 11:52:55 PM
Menu