شعر کودکانه سفره هفت سین « شعر سیر و سیب »

شعر کودکانه - هفت سین-شعر سیر -شعر سیر-سکه سفره هفت سین-سین‌های هفت سین

شعر کودکانه سفره هفت سین « شعر سیر و سیب »

شعر کودکانه
                   🌸شعرسیر🌸

من سیر مو لذیذم

یک کمی تند وتیزم

نزدیک عید نوروز

با طبل حاجی فیروز

🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹


                  🍎شعرسیب🍎

اسم شریف من سیب

خوشمزه بی رقیب

ای آقای زمستون

من اومدم به میدون

نزدیک عید نوروز

با طبل حاجی فیروز

 🌹🌹عید شما مبارک🌹🌹

6/3/2023 5:21:01 AM
Menu