کلکسیون روش‌های یادگیری سوم دبستان

وقتی معلم‌ها درس می‌دادند، سر کلاس یاد می‌گرفتم و معلم هم درس‌هایی که به ما یاد داده بود را به پدر و مادرها می‌گفت که با دانش‌آموزان در خانه کار کنند.

کلکسیون روش‌های یادگیری سوم دبستان

رادوین غفار‌پور-شهر اصفهان                                              رشد تراز از 5598 به 6733                             سوم دبستان

وقتی معلم‌ها درس می‌دادند، سر کلاس یاد می‌گرفتم و معلم هم درس‌هایی که به ما یاد داده بود را به پدر و مادرها می‌گفت که با دانش‌آموزان در خانه کار کنند.

پدرم به من در درس‌ها خیلی کمک می‌کرد، درس‌ها را به من توضیح می‌داد و سؤالاتی را که از کتاب پرتکرار کانون حل می‌کردم به من توضیح می‌داد. من کتاب نویسنده‌ی کوچک را هم داشتم که آن را حل می‌کردم. چون تمرین‌ها و سؤالات این کتاب‌ها زیاد بود من کاملاً مباحث را یاد می‌گرفتم و سر جلسه‌ی آزمون آماده بودم. با دوستم هم در درس‌ها رقابت داشتیم که به نظرم رقابت با دوستم باعث شد که پیشرفت کنیم چون هر دو دلمان نمی‌خواست از هم جا بمانیم. این حل سؤالات باعث شده بود هنگام مطالعه، تمرکزم بیشتر شود و درس‌ها را بهتر یاد بگیرم.

ستایش قانعی-شهر ساوه                                     رشد تراز از 4069 به 5774                                             سوم دبستان

من بعد از هر آزمون از روی پاسخنامه‌ی آزمون، سؤالاتی که اشتباه پاسخ داده بودم را در خودآموز می‌نوشتم و برای آزمون بعدی می‌خواندم. ساعت مطالعه‌ام را افزایش داده‌بودم و به توصیه‌ی پشتیبانم و کمک مادرم توانستم سؤالات بیشتری از کتاب‌هایی که پشتیبانم اول مهر بهم معرفی کرده بود یعنی ریاضی‌دان کوچک، دانشمند کوچک و نویسنده‌ی کوچک و کتاب‌های سه‌سطحی حل کنم.

درسنامه‌های کتاب‌های کارم را اول می‌خواندم و بعد سؤالات آن را بررسی می‌کردم. یکی دیگر از کارهایی که انجام می‌دادم، هدفگذاری بود که باعث می‌شد تلاشم بیشتر شود.

طناز رضایی-شهر دهلران                                    رشد تراز از 5212 به 7046                                             چهارم دبستان

من درس‌ها را بیشتر سر کلاس درس یاد می‌گیرم، ساعت مطالعه‌ام از تابستان روزانه 2 الی 3 ساعت افزایش پیدا کرده است که با استفاده از پر کردن دفتر برنامه‌ریزی توانستم به این ساعت مطالعه برسم. من برنامه‌ی راهبردی‌ام را تحلیل می‌کنم و برای هر درس برنامه‌ریزی می‌کنم که از چه کتاب‌ کارهایی چه سؤالاتی را در طول دو هفته‌ی آزمون باید پاسخ دهم تا برای آزمون آماده شوم. مادرم کتاب‌های کمک آموزشی‌ام یعنی با هم بیاموزیم‌ها و سه‌سطحی‌ها را چهارشنبه در اختیارم قرار می‌دهد که تا جمعه کار کنم. وقتی این سؤالات را حل می‌کنم نکاتی که به نظرم بالاتر از سطح کتاب‌ هستند، را در یک دفتر می‌نویسم و پنج‌شنبه‌ی قبل از آزمون آن‌ها را مرور می‌کنم.

محمدحسن حاجوی-شهر اردبیل                        رشد تراز از 5528 به 6542                                             چهارم دبستان

قبل از اینکه معلم به ما درس بدهد، آن درس از کتاب‌های درسی را مثل داستان برای مادرم می‌خوانم وقتی هم معلم سر کلاس آن درس را داد و سؤال حل کرد، به سؤالات معلم اکتفا نمی‌کردم و خودم تمام قسمت‌های کتاب، عکس‌ها و زیرنویس‌ عکس‌ها را می‌خوانم . من کتاب‌های کار را هم از کانون تهیه کرده بودم مثل ریاضی‌دان کوچک، دانشمند کوچک، نویسنده‌ی کوچک، سه‌سطحی‌ها و کتاب سؤالات پرتکرار.

پشتیبانم از این کتاب‌ها برایم تکلیف مشخص کرده بود و من تمام این سؤالات را حل می‌کردم و پشتیبانم این سؤالات را بررسی می‌کرد. ساعت مطالعه‌ی من روزانه 3 تا 4 ساعت بود و من هر روز فلش کارت‌های تیزهوشان و درس‌ها را صبح‌ها وقتی منتظر سرویس هستم یا وقتی به مسافرت می‌روم می‌خوانم.

6/6/2023 10:39:25 AM
Menu