طوبی شریف زاده (تراز 6403) : روایتی از کتاب ابی فیزیک کنکور

طوبی شریف زاده از بجستان با میانگین تراز 6403 به ویژگی‌های کتاب آبی فیزیک کنکور اشاره می‌کند .

طوبی شریف زاده (تراز 6403) : روایتی از کتاب ابی فیزیک کنکور

طوبی شریف زاده از بجستان با میانگین تراز 6403 به ویژگی های کتاب آبی فیزیک کنکور اشاره می کند .

چرا از این کتاب استفاده می کنم

کتاب آبی فیزیک پایه ، مجموعه ای از تست های طبقه بندی شده و شناسنامه دار ( اعم از تست های

 کنکور های سراسری و آزمون های کانون ) است که مطالب دو پایه دهم و یازدهم را به صورت کامل و با

 حجم مناسب پوشش می دهد و کاملا مناسب برای جمع بندی دو کتاب فیزیک دهم و یازدهم در فصل 

تابستان و ایام طلایی نوروز می باشد . به علاوه کتاب های آبی کانون ، برای اولین بار ، دارای پیمانه های

 20 و 10 سوالی  گشته اند که این خود کمک شایانی در جهت کنترل زمان می کند .


ویژگی های این کتاب

1- پیمانه های 20 سوالی و 10 سوالی. این پیمانه ها باعث ایجاد نظم در مطالعه می شوند . هر موضوع در

 این کتاب دارای چند پیمانه 20 و گاها 10 سوالی هستند و امکان برنامه ریزی  و مدیریت را به خوبی برای

 ما فراهم می کند .

 به علاوه این پیمانه ها اجازه تمرین تست های زمان دار را به ما می دهد و در انتهای هرفصل هم یک

 پیمانه 20 سوالی جهت جمع بندی کل مطالب فصل وجود دارد. همچنین در انتهای کتاب یک پیمانه 20 

سوالی برای جمع بندی کل مطالب پایه دهم و یازدهم  ارائه شده است .


2- وجود تیپ های متنوع سوال در موضوعات مختلف با حجمی که اصلا دانش آموز را خسته نمی کند ،

 از ویژگی های دیگر این کتاب است . این موضوع باعث می شود در ارائه سوال ها نه زیاده گویی شود و

 نه چیزی از قلم بیفتد. 

البته که وجود پیمانه ها در این موضوع نیز موثر است.به عنوان مثال درموضوعی مثل کار و انرژی پتانسیل

 که تنوع سوالات کمتر است از یک پیمانه 10 سوالی استفاده شده است ولی در موضوعی مثل ترکیب

 مقاومت ها با تنوع بالای سوال ، تیپ های مختلف سوال در هفت پیمانه 20 سوالی جمع بندی شده اند . 


3- ویژگی دیگر این کتاب در جلد دوم ، یعنی پاسخنامه ان می باشد . 

در این جلد ابتدا راهبرد ها ی حل مسئله برای تیپ های مختلف سوال ارائه شده  و پس از آن پاسخی

 کامل با حجم مناسب در مورد هر سوال وجود دارد . هم چنین در این کتاب در سوالاتی که امکان اشتباه و

 افتادن در دام های آموزشی وجود دارد کادری با عنوان« دقت کنید» ارائه شده است که به دانش آموزان 

در اشتباه پاسخ ندادن به سوال بسیار کمک می کند.  

6/1/2023 1:14:18 PM
Menu