مریم پورسعادت (تراز 6100) : روایتی از کتاب آبی شیمی کنکور

مریم پور سعادت از سبزوار با میانگین تراز 6100 به ویژگی‌های کتاب آبی شیمی کنکور نیز اشاره می‌کند .

مریم پورسعادت (تراز 6100) : روایتی از کتاب آبی شیمی کنکور

مریم پور سعادت از سبزوار با میانگین تراز 6100 به ویژگی های کتاب آبی شیمی کنکور نیز اشاره می کند .

عالی‌ترین موضوع که امسال در این کتاب به چشم می‌خورد چالشی بودن سوالات نسبت به سال‌های قبل است، نام این کتاب شیمی

 دهم و یازدهم کنکوری که برای این کتاب انتخاب شده گویای همه چیز است سؤالاتی که در کتاب شیمی سال دهم مطرح شده بود 

با سؤالات موجود در این کتاب گویای همه چیز است.

پیمانه‌ای بودن این کتاب را خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هر آزمون می‌دانی تلاشت باید برای هر مبحث در چه حد باشد.

شیمی به عنوان درسی که ضریب بالایی در کنکور رشته تجربی دارد همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هدف مؤلفان کانون از تولید این کتاب، ارائه یک مجموعة جامع و پاسخ به نیازهای آمزوشی متنوع دانش‌آموزان است.

5/28/2023 7:26:48 AM