آیدا سرچالی (تراز 6080 ) : روایتی از کتاب پرتکرار ریاضی نهم

آیدا سرچالی از سنندج با میانگین تراز 6080 به ویژگی‌های کتاب پرتکرار ریاضی نهم اشاره می‌کند.

آیدا سرچالی (تراز 6080 ) : روایتی از کتاب پرتکرار ریاضی نهم

آیدا سرچالی از سنندج با میانگین تراز 6080 به ویژگی های کتاب پرتکرار ریاضی نهم اشاره می کند.

سؤال‌های پرتکرار امتحانی سراسر کشور هستند. این کتاب‌ها برای مرحلة تثبیت مفیدند و شامل سؤالات تشریحی و امتحانی هستند

 که از مدارس سراسر کشور جمع‌آوری شده و بعد از دسته‌بندی براساس دفعات تکرار در کتاب آورده شده‌اند. از ویژگی‌های این کتاب 

وجود زوج صفحه‌هاست که در این صفحه‌ها سؤالات با پاسخ تشریحی کامل و کوتاه وجود دارد. بعد از مطالعة مطالب درسی برای

 یادگیری بیش‌تر و تمرین و تکرار باید به سراغ سؤالات تشریحی بروید تا آموخته‌های‌تان تثبیت و در حافظه‌تان ماندگار شود. سپس 

به‌صورت آزمونی سؤالات با جواب‌های کوتاه را پاسخ دهید.

در کتاب پرتکرار ریاضی سؤالات هر بخش (فصل) با توجه به سرفصل‌های کتاب درسی طبقه‌بندی شده‌اند و شما بعد از مطالعة هر 

فصل می‌توانید سؤالات مربوط به آن را حل کنید ؟؟ درس ریاضی یک درس حل کردنی است و جواب کاملاً‌ تشریحی آن مهم است. 

در نتیجه استفاده از این کتاب هم باعث پیشرفت در امتحانات مدرسه‌ام شد هم در آزمون‌های کانون توانستم به خوبی پیشرفت 

داشته باشم.

در کنار هر سؤال تعداد تکرار آن آورده شده است که این علاوه بر مهم بودن سؤال، اهمیت آن مبحث را مشخص می‌کند این کتاب

 هنگام امتحانات منبع ارزشمندی برای شما محسبو می‌شود و توصیه من به بقیه داوطلبان است که اگر از این کتاب استفاده کنند 

دیگر به کلاس خصوصی نیازی نخواهندداشت.

6/1/2023 12:09:30 PM
Menu