تارا حسینی (تراز 7065) : روایتی از کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم

سیده تارا حسینی از سنندج با میانگین تراز 7065 به ویژگی‌های کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم اشاره می‌کند .

تارا حسینی (تراز  7065) : روایتی از کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم

سیده تارا حسینی از سنندج با میانگین تراز 7065 به ویژگی های کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم اشاره می کند . 

کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم ریاضی کتابی کم حجم و در عین حال پوشش دهنده ی تمامی مطالب کتاب درسی است. 

مهمترین ویژگی این کتاب چینش سوالات در سه سطح برای بازه های ترازی مختلف است.از آنجا که تمامی سوالات این کتاب

مکمل مفهومی و خلاقانه ی سوالات کنکور سال های اخیر هستند به یقین با این کتاب میتوان بیشترین راندمان را در کمترین  زمان 

داشت.

در کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم ریاضی:


1-فصلهای اول و دوم این کتاب شامل مباحث الکتریسیته ساکن -  جریان الکتریکی ومدار های جریان مستقیم است .  

خلاقانه ترین سوالات این کتاب مربوط به بارهای الکتریکی و نیروی الکترواستاتیکی میان آنهاست که از جمله آنها  بررسی سوالات 

قرارگیری بارها بر خط راست,دایره,مثلث و شکهای دیگر است.هر ساله در کنکور شاهد سوالات متفاوت و دشوار در بحث مدار های

 الکتریکی بوده ایم ؛ از این رو در این کتاب شاهد بیشترین و متنوع ترین سوالات در بحث محاسبه مقاومت معادل در مدار های 

پیچیده,نحوه ی توزیع جریان در مدار و محاسبه توان الکتریکی هستیم.


2-فصلهای سوم و چهارم این کتاب شامل مباحث القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب- مغناطیس است.

درابتدا سوالات مفهومی درباره شناخت آهنربا و خاصیت مغناطیسی مواد طرح شده که پیش نیاز درک سوالات دشوارتر این فصول 

است .


3-با وجود پاخسهای کاملا ً تشریحی حتی دانش آموزان با میانگین 5000 تا6000 نیز میتوانند مهارت و خلاقیت خود را در حل سوالات 

فیزیک افزایش دهند.

4/2/2023 9:36:05 AM