روش مطالعه جغرافیا

پیش مطالعه کل از جز رابطه علت و معلولی فعالیتها و تصاویر کتاب درسی جدول بندی اسامی جغرافیا

روش مطالعه جغرافیا

بسم الله الرحمن الرحیم

روش مطالعه جغرافیای دهم:

هر ساله 15 سوال از کنکور سراسری مختص به درس جغرافیا است که در مجموع با تعداد سوالات تاریخ 30 سوال کنکور را تشکیل میدهند.

بسیاری از دانش آموزان درس جغرافیا را همانند درس تاریخ حفظ میکنند(هر چند که این روش غلط است) و یا روش های مطالعه ای را که در درسهای دیگر استفاده می کنند در این درس پیاده می کنند.

اما بر خلاف این شیوه باید بدانید که مطالب جغرافیا حفظ کردنی نیستند و دانش آموزان در واقع باید آنها را بفهمند.

فهمیدن این درس به شما کمک میکند که مطالب در حافظه بلند مدت شما بماند و کمتر باعث فراموشی آن بشود.این کار به عملکرد شما در آزمون کمک خواهد کرد.

شیوه های یادگیری درس جغرافیا:

1) قبل از حاضر شدن در سر کلاس(معمولا در روز قبل)به پیش مطالعه این درس بپردازید.

برای این کار لازم است که مطالب را از کل به جز روخوانی کنید.ابتدا به روخوانی نام درس و تیترها و....مشغول شوید و بعد به سراغ جزئیات کتاب بروید.

2) در حین آموزش از مطالب و نکاتی که دبیر شما آن را بازگو میکند غافل نشوید و حتما آنها را یادداشت کنید.سعی کنید در مباحثات کلاس شرکت کنید.

3) هنگامی که به خواندن این درس مشغول میشوید از رابطه ی علت و معلولی مطالب کتاب غافل نشوید.زیرا اساس علم جغرافیا را رابطه ی علت و معلولی تشکیل میدهد.

4) بعد از تسلطی که شما بر متن کتاب پیدا میکنید لازم است که فعالیتهای کتاب خود را حل کنید.فعالیت های داخل کتاب درسی به کنکاش درآوردن ذهن شما و تثبیت آموخته ها و افزایش آگاهی شما کمک میکند.

5) قبل از هر آزمون و با توجه به برنامه پیشروی درس جغرافیا به جدول بندی مباحث بپردازید.در این جدول لازم است که اسامی جغرافیا را بنویسید:از قبیل نام کوه ها و رودها و مرزها و اعداد.....به همراه جزئیات دقیق آنها.این کار به سازمان بندی شدن ذهن شما کمک شایانی میکند.

(در این میان از محتوا و نکات بسیار ریزی که در داخل تصاویر کتاب درسی شما نوشته شده است اصلا غافل نشوید).

6) به بازیابی کردن عادت بکنید و سعی کنید این شیوه را هیچگاه از قلم نیندازید.در بازیابی به نکات و خلاصه هایی که از قبل آن را فراگرفته اید اشاره کنید  و شب قبل هر آزمون آنها را مطالعه کنید.(بعد از این کار سعی کنید بازیابی شما از طریق تست زدن آزمونهای غیرحضوری و کتاب جامع و آبی باشد).

7)از تصاویر و فعالیتهای کتاب حتما سوالاتی در آزمون شما طراحی میشود.این مباحث بسیار حائز اهمیت میباشند و این را بدانید که در سالهای گذشته دست طراحان کنکور برای طراحی همچین سوالاتی بسیار باز شده است.

8)حتما سوالات غلط و نزده خود را بعد از هر آزمون چک کنید و آنها را در کتاب خود وارد کنید و بدانید که حتما از آنها سوالاتی در آزمونهای بعد شما خواهد آمد.

9) لازم است بدانید که جغرافیا از آن دسته از درسهایی میباشد که قابلیت طراحی همه نوع سوال را دارد و این نکته را فراموش نکنید که در هر آزمون کتاب شما نسبت به سایر منابع اولویت بیشتری دارد و حتما باید تمرکز شما بر روی کتاب درسی باشد.

نویسنده: معصومه حسینی صفا


6/4/2023 2:35:36 PM
Menu