الهام محمدی: تحلیل ادبیات کنکور ریاضی 97

تحلیل درس زبان و ادبیات فارسی کنکور ریاضی نود و هفت

الهام محمدی: تحلیل ادبیات کنکور ریاضی 97

الهام محمدی: تحلیل ادبیات - رشته ریاضی


مبحث لغت

امسال در کنکور سراسری، واژگانی که مورد سؤال قرار گرفته ­اند، تماماً از واگان ستاره­ دار کتاب بودند که ساختارشان همانند ساختار سؤال 

­ های سال گذشته بوده است. یک سؤال در این مجموعه به­صورت شمارشی مطرح شده است. تغییرات ظریفی که در معنای واژگان صورت گرفته

 است، نظیر(استفاده از واژگان هم­ آوا (ذی: سوی) و یا فقط تغییر کوچک در یک­ واژه­ (در توضیح کلّه که به جای پارچه­ ی لطیف، پارچه­ ی

 ضخیم آمده است و یا توضیحی که در مورد واژه ­ی کمیت آمده است (با توجه به این که اسب معانی زیادی در کتاب­ های ادبیات کنکوری

 دارد) به کمی دشوارشدن سؤالات این مبحث کمک کرده است.


مبحث املا

ساختار سؤالات همانند سؤالات سال­ های قبل است و واژه­ ی نادرست سؤال پنج، «هدی» است که از توضیحات درس شانزده ادبیات فارسی

 سال دوم انتخاب شده است. این واژه به­ صورت هم­ خانواده (حادی) و (حدی) در کنکورهای سال قبل نیز تکرار شده است.


مبحث تاریخ ادبیات

این مبحث سه سؤاله که هر سؤال آن از یکی از قسمت­های تاریخ ادبیاتی کتاب­های ادبیات انتخاب شده بود، (درآمدها، اعلام و اطلاعات

 تاریخ ادبیاتی ابتدای هر درس) ساختار سؤالات این مبحث نیز همانند سال گذشته بود و با مطالعه ­ی دقیق به­ راحتی می­ شد به این 

سؤالات پاسخ داد.


آرایه ­های ادبی

سؤالات این مبحث همان­طور که در کلیدهای  سایت مشاهده می­ک نید، متنوع است. می­ توان گفت سؤالات آرایه جزء سؤالات چالشی این 

آزمون محسوب می شوند مخصوصاً سؤالات ده و یازده.


مبحث زبان فارسی

پنج سؤال مربوط به زبان فارسی است که از نظر تعداد سؤال تفاوتی با سال­های گذشته نداشته است.

دو سؤال شمارشی در این مبحث ، مربوط به  درس ویرایش (شمارش اشکالات نگارشی) و دیگری مربوط به درس جمله (شمارش  واژه) 

است که البته سؤال ویرایش یکی از سؤالات چالشی این آزمون محسوب می­گردد اما شمارشی مربوط به واژه جز در تشخیص ضمیر پیوسته

 که می­تواند واژه­ای جداگانه محسوب شود، به نظر من نکته­ای نداشت.

سؤال سیزده نیز مربوط به درس نظام معنایی زبان و جزء سؤالاتی است که تا کنون در کنکورهای گذشته مطرح نشده بود. (همیشه کنکور 

در مبحث زبان فارسی نوآوری محتوایی نیز داشته است)


مفهوم

نُه سؤال مفهوم که هشت سؤال مربوط به قرابت مفهومی و تناسب معنایی است و یک سؤال مربوط به تقابل معنایی است، به طور مساوی  از سه 

کتاب ادبیات دوم، سوم و پیش ­دانشگاهی انتخاب شده­ اند و مفاهیم غنایی، تعلیمی و عرفانی را دربرمی­ گیرند. ساختار سؤالات همانند سال گذشته

 است  اما سؤال هفده از نظر محتوا طرزی تازه دارد.

سؤالات این قسمت، نسبتاً دشوار است، زیرا باید در برخی سؤالات، مفاهیم کلی با هم مقایسه شوند.

مثلاً در سؤال  نوزده، مفهوم ناپایداری که در عبارت عربی صورت سؤال قرار دارد با مفهوم ناپایداری که از گزینه­ ی  چهار استنباط می­شود، 

عامل  قرابت قرار می­ گیرد.

3/25/2023 11:10:09 PM