برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»

رشته «الکترونیک» در گروه برق و رایانه و در زمینه صنعت از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. در این مطلب، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 96) رشته «الکترونیک»

رشته «الکترونیک» در گروه برق و رایانه و در زمینه صنعت از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

در زیر، با کلیه کتاب‌های درسی این رشته آشنا می‌شوید. ابتدا کتاب‌های درسی مشترک پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان و سپس کتاب‌های درسی اختصاصی رشته الکترونیک در پایه‌های دهم و یازدهم هنرستان معرفی می‌شوند. 

با کلیک روی هر تصویر، می‌توانید فایل‌های pdf کتاب‌ درسی مورد نظر را از پایگاه کتاب‌های درسی آموزش و پرورش دانلود کنید.

جدول مواد درسی سه ساله رشته الکترونیک را در فایل ضمیمه (پایین همین صفحه)  ببینید.


کتاب‌های مشترک پایه دهم هنرستان

دین و زندگی 1عربی، زبان قرآن 1فارسی و نگارش 1انگلیسی 1
جغرافیای ایرانکتاب کار انگلیسی 1الزامات محیط کارریاضی 1


کتاب‌های مشترک پایه یازدهم هنرستان

دین و زندگی 2فارسی و نگارش 2تاریخ معاصر ایرانانسان و محیط زیست
هنرتفکر و سواد رسانه‌ایکارگاه نوآوری و کارآفرینیریاضی 2


کتاب‌های اختصاصی دهم هنرستان رشته الکترونیک

طراحی و ساخت مدار چاپی
عرضه تخصصی قطعات
الکتریکی و الکترونیکی
دانش فنی پایهنقشه‌کشی فنی رایانه‌ای
فیزیککتاب همراه هنرجو


کتاب‌های اختصاصی یازدهم هنرستان رشته الکترونیک


ساخت پروژه
(برد الکترونیکی دستگاه)

مونتاژ و دمونتاژ اس-ام-دی
 و مستندسازی
شیمی
کاربرد فناوری‌های نوین
کتاب همراه هنرجو
3/26/2023 12:49:51 AM