با کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه دهم هنرستان آشنا شوید

کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه دهم هنرستان شامل سه درس اختصاصی (شایستگی فنی) این رشته به ترتیب پودمان‌ها مطابق با آخرین چاپ کتاب‌های درسی سال 96 می‌باشد.

با کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه دهم هنرستان آشنا شوید

کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه دهم هنرستان شامل سه درس اختصاصی (شایستگی فنی) رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه می‌باشد که عبارت‌اند از:

  • * دانش فنی پایه

*  نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

* تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی

هر درس این کتاب به ترتیب پودمان‌ها مطابق با آخرین چاپ کتاب‌های درسی (سال 96) آورده شده و هر پودمان شامل موارد زیر است:

- درس‌نامه‌ای که نکته‌های مهم هر پودمان را همراه با مثال‌های کاربردی بیان می‌کند.

- سوال‌های متنوع تستی (چهارگزینه‌ای).

- سوال‌های تشریحی (جای خالی - صحیح یا غلط - پاسخ کوتاه - پاسخ کامل).

در انتخاب و تالیف سوال‌ها تلاش شده است هر چه بیش‌تر مطابق با امتحانات داخلی یا نهایی هنرستان‌ها و آزمون‌های سراسری بوده و ارزشیابی‌ها مبتنی بر شایستگی (ارزشیابی پودمانی) باشند.

پاسخ همه‌ سوال‌ها در پایان هر درس به ترتیب قرار داده شده است.

در آغاز هر درس یک نمودار درختی با عنوان درخت دانش وجود دارد که تیتر همه مباحث درسی را در یک نگاه نشان می‌دهد.


3/26/2023 12:05:01 AM