استرس و راه‌های کاهش آن

استرس عبارت است از واکنش‌های فیزیکی، ذهنی و عاطفی که در نتیجه‌ی تغییرات و نیاز‌های زندگی فرد تجربه می‌شوند.

استرس و راه‌های کاهش آن

استرس عبارت است از واکنش‌های فیزیکی، ذهنی و عاطفی که در نتیجه‌ی تغییرات و نیاز‌های زندگی فرد تجربه می‌شوند. این تغییرات می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند و پاسخ افراد به آن متفاوت است.

استرس واکنش طبیعی افراد در هر سنی است و از غریزه‌ی فرد در محافظت از خود در برابر فشار عاطفی یا جسمی و مقابله با خطرات ناشی می‌شود.

استرس مثبت می‌تواند یک عامل انگیزشی برای رقابت باشد در حالی که استرس منفی می‌تواند باعث کاهش بازدهی فرد شود.

از دلایل استرس در زندگی روزمره می‌توان به ترافیک، کارهای زیاد و ناتمام، دغدغه‌ی امتحان و کنکور و... اشاره کرد.

در ادامه چند روش بسیار ساده برای کاهش استرس، به‌خصوص هنگام مطالعه، آمده است:

1- موقتاً از محیط خارج شوید.

2-اعداد را بشمارید. این کار به شما کمک می‌کند از لحظه‌ی استرس‌زا دور شوید.

3- جسمی را در دست‌ بگیرید و آن را فشار دهید. معمولاً فشار دادن چیزی با دست باعث کاهش استرس و دغدغه می‌شود. می‌توانید یک حلقه‌ی تقویت‌کننده‌ی مچ دست یا هر وسیله‌ی دیگری که به شما صدمه نمی‌زند هنگام استرس فشار دهید.

4- نفس عمیق بکشید. نفس کشیدن غیر از داشتن اثر حیات‌بخش می‌تواند در آرام کردن شما بسیار مؤثر باشد. هنگام استرس سه نفس عمیق بکشید و در فاصله‌ی هر دم و بازدم، مکث کنید. دم را از بینی بکشید و بازدم را از دهان تخلیه کنید. هنگام دم و بازدم بدن خود را کاملاً رها کرده و ذهن خود را از تمام مسائل جدا کنید.

3/21/2023 11:10:11 AM