فیلم جشن نخبگان 95 : تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کنکور 95

فیلم جشن نخبگان 95 ، همایش تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کنکور 95 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم جشن نخبگان 95 : تجلیل از رتبه‌های زیر 10 کنکور 95


فیلم گزیده ای از  جشن نخبگان 95 ، همایش تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور 95 را در ادامه مشاهده کنید...فایل های ضمیمه

5/29/2023 12:52:11 PM
Menu