سخن هفته : به سوی دانایی مهارت‌محور

علت وجودی آموزش‌های هنرستانی، از پایه تا آموزش عالی، پرورش افراد کارآفرین است...

سخن هفته : به سوی دانایی مهارت‌محور

به سوی دانایی مهارت‌محور


علت وجودی آموزش‌های هنرستانی، از پایه تا آموزش عالی، پرورش افراد کارآفرین است. کارآفرین معادل فارسی واژه‌ی  Entrepreneurship است.

هنرستان ویژگی‌های مهم خلاقیت و ابتکار همراه با اعتمادبه‌نفس و توان ریسک‌پذیری بالا را پرورش می‌دهد و تقویت می‌کند؛ بنابراین کارآفرینی را نباید به اشتغال‌زاییِ صرف تنزل داد، بلکه خلاقیت و مهارت در به کار بستن ایده‌های نو در عمل، غرض اصلی تحصیل در مدارس هنرستانی است. دانش‌آموزی که رشته‌ی هنرستان را انتخاب می‌کند به طور قطع این ویژگی‌های کارآفرینانه را در خود پیدا کرده است و این یک کشف کوچک نیست.

رسالت رشته‌های هنرستانی تربیت افراد به اصطلاح «آچار به دست» نیست، بلکه ارزش‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و ضروری‌تر برای دسترسی کشور به اقتصاد دانش‌بنیان دارد. کارآفرینی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های فراشناختی است؛ زیرا دانش‌ را به دانایی مهارت‌محور که همان کارآفرینی خلاق و نوآور است تبدیل می‌کند.


3/20/2023 6:35:58 PM