به هدف امسال رسیدیم!نظر شما درباره‌ی انتخاب بورسیه چیست؟

انتخاب دانش آموزان بورسیه آیا فکر می‌کنید در شهر شما،نمایندگی کانون،دانش آموزان بورسیه را به درستی و بادقت انتخاب می‌کند؟

به هدف امسال رسیدیم!نظر شما درباره‌ی انتخاب بورسیه چیست؟

انتخاب دانش آموزان بورسیه

269- آیا فکر می کنید در شهر شما،نمایندگی کانون،دانش آموزان بورسیه را به درستی و بادقت انتخاب می کند؟

1) بله،می دانم که دانش آموزان بورسیه به درستی انتخاب می شوند.       

2) تا آن جا که اطلاع دارم،بله

3) اطلاع دقیقی ندارم و نمی توانم نظر بدهم.

4) مواردی دیده ام که انتخاب ها با دقت انجام نشده است.

کدام ویژگی بورسیه مهم تر است؟

270- به نظر شما در انتخاب بورسیه باید به کدام جنبه توجه بیش تری شود؟

1) فکر می کنم بهتر است به شرط معدل بیش تر توجه شود و دانش آموزان جدی تر انتخاب شوند.       

2) فکر می کنم بهتر است به مشکل مالی دانش اموز بیش تر توجه شود و دانش آموزانی که مشکل مالی بیش تری دارند،انتخاب شوند.

3) نظری ندارم.

پیشرفت درسی دانش آموزان بورسیه(توجه:فقط دانش آموزان بورسیه پاسخ دهند)

271- پس از بورسیه شدن در کدام زمینه پیشرفت کرده اید؟

1) از زمانی که بورسیه شده ام هم در مدرسه پیشرفت معدل داشته ام و هم در آزمون های کانون       

2) از زمانی که بورسیه شده ام در مدرسه پیشرفت معدل داشته ام اما در آزمون های کانون پیشرفت نداشتم.

3) از زمانی که بورسیه شده ام در آزمون ها پیشرفت داشته ام اما در مدرسه پیشرفت معدل نداشتم.       

4) از زمانی که بورسیه شده ام نه در مدرسه پیشرفت کرده ام و نه در آزمون های کانون     

6/1/2023 8:11:16 PM
Menu