سخن هفته : هر دانش‌آموزی یک استعداد منحصربه‌فرد است

انتخاب رشته، یک امر انتزاعی نیست بلکه یک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشخص است...

سخن هفته : هر دانش‌آموزی یک استعداد منحصربه‌فرد است

هر دانش‌آموزی یک استعداد منحصربه‌فرد است

 

انتخاب رشته، یک امر انتزاعی نیست بلکه یک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشخص است که هر دانش‌آموزی بر اساس ظرفیت و توانمندی خاص خود به عمل می‌آورد. هر دانش‌آموزی یک استعداد منحصربه‌فرد است؛ یک فرد است. رشته‌های نظری یا هنرستانی هیچ‌یک فی‌نفسه، درست یا غلط نیست بلکه این استعداد تک و منفرد هر فرد است که یک رشته را در مقام برتر قرار می‌دهد. شما که هنرستان را انتخاب کرده‌ای حتماً یک توانمندی خاص مهارتی را در خود کشف کرده‌ای که اکنون می‌خواهی آن‌ را در هنرستان به فعل درآوری. موفقیت تو قعطی است؛ چون می‌دانی چه می‌‌خواهی و چرا می‌خواهی!

 

هیچ معلم یا مشاوری نباید به جای دانش‌آموز فکر کند و تصمیم بگیرد. این خود دانش‌آموز است که باید در انتخاب آینده‌ی تحصیلی‌اش نقش اول را ایفا کند. برخورداری از یک توان یا مهارت فنی خاص، فرصتی است که باید آن را با چشم باز بشناسیم و در راه فعلیت بخشیدن به آن از هیچ تلاشی فروگذاری نکنیم. هر دانش‌آموزی باید یاد بگیرد برای ساختن آینده‌اش از همین امروز، روی نقاط قوت پایدار خود تمرکز کند. نقاط قوت پایدار همان فرصت‌های توست؛ پس بکوش تا از کشف این فرصت‌ها غافل نمانی.

 

3/20/2023 6:44:06 PM