فائزه کریمی

فائزه کریمی
درباره من

فعالیت در دسته بندی های

  • 311متوسطه
  • 27رتبه های برتر کنکور و آزمون
  • 24مشاوره
  • 9کنکوری ها و دوازدهم
  • 4اخبار و رویداد ها
  • 2علم ، دانش و آموزش
  • 2معرفی رشته ها و شغل ها
  • 2کتاب های کانون
  • 1خواندنی ها و دیدنی ها
  • 1کلکسیون روش های مطالعه

آخرین مطالب

3/26/2023 12:41:10 AM