آذرشهر

آذرشهر -


طاها عیوض نژاد
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 7073
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
زهرا دیزج چراغی
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
حجت سروری کاوگانی
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
5/31/2023 12:43:38 PM
Menu