داراب

داراب -


محمدعلی رافت
ششم دبستان - داراب
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
دستغیب
امیر محمد زحمتکش
ششم دبستان - داراب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهید دستغیب
5/30/2023 8:45:50 PM
Menu