رودسر

رودسر -


آرین برزگر رضامحله
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
سامان بلوریان حقیقی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
جوانه بذری لاکلایه
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/9/2023 9:02:00 AM
Menu