شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


مریم ارمندئی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا حسن پور
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شرافت
آیدا فلاح زاده
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
نیما سلطانپور
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
معلم
5/29/2023 2:59:03 PM
Menu