باشت

باشت -


فروغ زارع پور
نهم - باشت
میانگین تراز کانونی: 6656
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
6/2/2023 8:09:58 AM
Menu