خاتم

خاتم -


پریسا زارع
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
برازنده مقدم ناحیه 1
6/2/2023 9:02:24 AM
Menu