قروه درجزين

قروه درجزين -


نوید کریمی مخصوص
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 6853
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
علامه حلی1
محیا برجی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان1
5/29/2023 5:03:20 PM
Menu