خان ببين

خان ببين -


ریحانه قنبریان
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
احمدرضا ترابی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4399
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدصالح حسینی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
5/29/2023 3:18:53 AM
Menu