كهنوج

كهنوج -


سارینا ابراهیمی شاه قلی
نهم - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی امیری کهنوج
نهم - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 4294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
6/9/2023 8:14:11 AM
Menu