ملارد

ملارد -


سیدامیرحسین هادی پور
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکترهشترودی
رضا محمودی ریکنده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکترهشترودی
صدرا محمودی ریکنده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
شایسته اسماعیلی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 12:16:55 PM
Menu