آذرشهر

آذرشهر -


سیدمحمدرضا سیدزاده دربندی
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلي
مهدی رجائی
ششم دبستان - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
5/31/2023 4:50:12 AM
Menu