بدره

بدره -


تارا کاظمی
ششم دبستان - بدره
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
قبولی نداشتیم
6/5/2023 10:05:24 AM
Menu