شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


آرتمیس تقی لو
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
امیرحسین حسینی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
یگانه عراقی محمود جق
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیر عباس کلانتری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
آناهیتا غبرائی
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
پرنیان ستایش فر
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آرمین صفایی نژاد
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4281
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
5/29/2023 2:37:30 AM
Menu