آق‌قلا

آق‌قلا -


ساجده کمی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متین توکلی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عادل بدراقی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
5/29/2023 2:18:54 AM
Menu