دورود

دورود -


امیر رضا بهلولی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدمهدی جمشیدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
فائزه قایدرحمت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
سارینا چگنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
پویا رازانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
سعیده پرنیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
محنا سالاروند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
5/29/2023 3:59:04 PM
Menu