خرم آباد

خرم آباد -


سید محمد صالح ابراهیمی ده پیری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
سارینا ملکی فرد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6943
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمد حسین آرمین
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7056
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیر حسین احمدی چگنی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6748
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
ستایش خوشگو
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6740
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نیوشا صادقی نژاد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7269
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطیما ایمانی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6940
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطمه سلیمانی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیررضا دالوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
زهرا صحرائی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نگار نظرزاده
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطمه شاکرمی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر علی ناظری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6899
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
ثناء سبزی زاده
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
تارا درویشی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6620
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
آروین قائدرحمتی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
پانیذ فیضی نژاد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
آریانا آزادی چگنی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نرگس کرم پوری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
بیتا چکین
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7051
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
5/30/2023 7:32:04 AM
Menu