كهنوج

كهنوج -


فاطیما صدیقی پور
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
محمدامین انصاری ده کهان
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
علی انصاری دهکهان
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كهنوج_ علامه حلی
سمیه عبدالهی
ششم دبستان - كهنوج
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كهنوج_ فرزانگان
6/7/2023 9:20:13 AM
Menu