شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


محمد جواد زارع دار
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ایلیا صبری
نهم - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
6/10/2023 9:37:50 PM
Menu