دالاهو

دالاهو -


نسرین شاه حسینی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی گلچین
نیما نجفیان
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
محمد معین محمدی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
اسلام آبادغرب_ نمونه دولتی ریزوندی
5/31/2023 9:53:12 PM
Menu