قلعه گنج

قلعه گنج -


پروین صادقی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان
پروین صادقی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
حکمتیه(نمونه دولتی دخترانه قلعه گنج)
علی اکبر فلاحی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
علامه حلي
علی اکبر فلاحی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
امام خمینی (مدرسه نمونه دولتی پسرانه کهنوج)
علی چمنی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خمینی (مدرسه نمونه دولتی پسرانه کهنوج)
5/29/2023 12:48:25 PM
Menu