املش

املش -


مجتبی صوفی رضائی
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سوفیا رحمتی
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
آراد نیک پور نوشر
ششم دبستان - املش
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/8/2023 4:02:18 PM
Menu