زيدون

زيدون -


احمدرضا علمی نژاد
ششم دبستان - زيدون
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد مهدی صفری
ششم دبستان - زيدون
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/9/2023 5:03:19 PM
Menu