فسا

فسا -


امیررضا زارع
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 6710
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
محمدحسین عابد
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 5885
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
رضا کریمی واصل آبادی
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ميرزا جهانگيرخان قشقايي
6/9/2023 2:13:28 AM
Menu